Nina Licul

Nina Licul rođena je 1984. u Rijeci. Studij Likovne kulture završava 2007. na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Od 2015. godine asistentica je na istoj Akademiji u umjetničkom području, polju likovnih umjetnosti, grana likovna pedagogija. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani je doktorandica iz znanstvenog područja izobrazbe nastavnika likovne umjetnosti. Aktivno djeluje u području likovnog obrazovanja djece i mladih. Njen interes za klasičnu fotografiju intenzivirao se otkrićem srednjeformatne Rolleiflex kamere, kojom bilježi fotografije na granici lirskog i dokumentarnog umjetničkog izraza. Izlagala je na više skupnih i samostalnih izložbi.

e-mail: nina.licul@gmail.com