Morena Kvaternik

Morena Kvaternik rođena je 1965. godine u Rijeci. Završila je studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u Rijeci i stekla naziv bacc. sestrinstva. Bavi se fotografijom od 2007. godine za koju kaže da je opušta i pruža priliku za bijeg od svakodnevnice i na taj način pokazuje kako doživljava svoj život i svijet oko sebe. Imala je nekoliko samostalnih izložbi: “Crno bijeli svijet” 2010., “Tijelo” 2012., “Putevima bajkerskog srca” 2015. i “Bajkeri” 2017. godine. Sudjelovala je na više od 20 skupnih izložbi diljem Hrvatske i u inozemstvu (Slovenija, Velika
Britanija, Makedonija, Italija). Od 2016. godine član je HDLU-a Rijeka.
e-mail: morena1207@gmail.com
Mob: 091 734 9766

Izložbe:

  • 2023. Galerija Klović, samostalna izložba  Sekvence ponovljenog vremena
  • 2022. Godišnja izložba članova HDLU Rijeka, Galerija Klović, Rijeka
  • 2021. – Godišnja izložba članova HDLU Rijeka, Galerija Klović, Rijeka
  • 2017. – Kritičar bira – po izboru kustosa Nikole Albaneže, 2017, Galerija Klović, Rijeka
  • 2017. samostalna izložba ” “Bajkeri”
  • 2015. samostalna izložba ” ““Putevima bajkerskog srca”
  • 2012. samostalna izložba “Tijelo”
  • 2010. samostalna izložba “Crno bijeli svijet”