Monika Kukučević

Monika Kukučević rođena 1976. u Rijeci.  Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci sveučilišni studij Likovne kulture. Aktivno djeluje u području likovnog obrazovanja djece i mladih. U fokusu njezinog umjetničkog izričaja je keramika. Radi kao profesorica likovne kulture u Osnovnoj školi Čavle.

Kontakt: monika.sobol@hotmail.com

Monika Kukučević