Mirta Grandić

Mirta Grandić
Rođena u Rijeci, 18.03.1966.g.
Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, 1991.g, odjel likovne kulture, smjer kiparstvo, te 1995.g. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, odjel kiparstva.
Od 1996.g. član  HDLU Rijeka.
Živi i radi u Rijeci kao nastavnik stručnih predmeta u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, te umjetnički radi i izlaže u Rijeci i na otoku Silba.

Web stranica:  https://migimage.com.hr