Miranda Bačić

Miranda Bačić, rođena je u Puli. Diplomirala slikarstvo na Odjelu za likovni odgoj i likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta (današnji Filozofski) u Rijeci kod akademskog slikara, profesora Antona Depopea. Dodatno se usavršavala na Likovnoj akademiji u Ljubljani (Slovenija) i Ljetnoj likovnoj akademiji u Salzburgu (Austrija). Primala je i poduke od istaknutih riječkih umjetnika: Romola Venuccia, Zvonimira Kamenara, Miomira Miloševića, Aleksandra Viraga te Bogomila Karlavarisa. Opatijske građevine i krajolici njezina je 36. samostalna izložba. Izlagala je na 69 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, od toga na većem broju žiriranih. Sva sam svoja priznanja i nagrade dobila za akvarel.
Bavi se pedagoškim radom sa svim uzrastima. Dobitnica je preko dvadeset priznanja i nagrada za likovne radove učenika osnovne škole, od općinskog do međunarodnog nivoa.
Uz slikanje bavi se i pisanjem, svoju prvu zbirku poezije Lutanja – Blizu i daleko, ilustriranu vlastitim apstraktnim crtežima izdala je 2015 godine.
Često sudjeluje u dobrotvornim akcijama donacija svojih slika.
Živi i radi u Matuljima, pokraj Rijeke. Članica je HDLU Rijeka.Miranda Bačić
Miranda Bačić