Ljubo De Karina 

Ljubo De Karina  rođen je u Rijeci 1948. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani (Slovenija), odjel kiparstva. Poslijediplomski studij uspješno je završio u Majstorskoj radionici prof. Vanje Radauša i Majstorskoj radionici prof. Antona Augustinčića. Od 1973. ima status samostalnog umjetnika.
Ostvario je niz samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu od kojih se posebno ističu monografska izložba u Gliptoteci HAZU, u Klovićevim dvorima i Modernoj galeriji u Zagrebu, a sudjelovao je i na brojnim skupnim izložbama i kiparskim simpozijima.

Monumentalne skulpture nalaze mu se na javnim prostorima diljem Hrvatske i u inozemstvu, kao i u značajnim umjetničkim zbirkama.

Autor je brončanih vratnica Katedrale sv. Vida u Rijeci, groba proglašenog kardinala pok. dr. msgr. Josipa Uhača u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču i groba pok. dr. msgr. Antona Benvina, rektora Zavoda sv. Jeronima u Rimu na groblju u Valunu.
Bio je umjetnički voditelj BGS – Baščanske glagoljske staze u sklopu koje je izradio tri monumentalna glagoljska slova “A”, “L”, “B” i podni reljef – ružu vjetrova sa slovom “omega”.  Izradio je 20 skulptura Eko-staze Tramuntana I , Beli, Cres.

U izdanju Art Magazina Kontura, 2018. godine izdana mu je najnovija monografija u kojoj je obrađen njegov cjeloviti opus.

Za svoj rad i stvaralaštvo nagrađivan je strukovnim nagradama.

Živi i radi u Brseču.

Kontakt:
Brseč,  Zagore 17,
e-mail: dekarinaljubo68@gmail.com
www.de-karina.net