Ljiljana Fučkor – Grahovac

Ljiljana Fučkor – Grahovac rođena 1968. u Rijeci. Diplomirala kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Bavi se istraživanjem organičnosti forme kroz skulpturu. Kao medije koristi glinu, drvo, staklo, metal, a naglasak stavlja na sinergiji stakla, keramike ili porculana kao sasvim različitih materijala. Stvarajući u svom studiju, sama formulira i izrađuje glazure. Opčinjenost skulpturom, keramikom i glinom započela je pred dugi niz godina u Južnoj Koreji i od tada je to u središtu njezinog interesa.
Kontakt.  ljiljana.f.g@gmail.com

Ljiljana Fučkor – Grahovac