Ljiljana Barković

Ljiljana Barković rođena 1980. u Rijeci. Slikarstvo je diplomirala 2008. na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani. Bavi se umjetničkim radom u mediju stakla i na polju slikarstva. Bila je članica umjetničkog savjeta HDLU Rijeke 2017. i 2018. godine.  Završila je DPPO  (Dopunsko psihološko i pedagoško obrazovanje za nastavnike) program na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Kao umjetnički voditelj  organizira izložbe u galeriji „Cisterna“ u sklopu Zajednice Talijana Mošćeničke Drage. Od 2014. radi na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na slikarskim kolegijima i na kolegiju Staklo. Izlagala na više samostalnih i skupnih izložbi. Članica je HDLU, HDLU Rijeka i HDLU Istre. Živi u Mošćeničkoj Dragi.

https://apuri.hr/stranica/9-barkovic-ljiljana/