Lina Bussov 

Lina Bussov  rođena je 1959. u obitelji ruskih emigranata iz Oktobarske revolucije, u Jugoslaviji.  Godine 1982. završava Akademiju umjetnosti, Odsjek za likovne umjetnosti u Novom Sadu. Po završenom studiju izlaže na posljednjem Biennaleu mladih u Parizu, a zatim slijede skupne i samostalne izložbe kod nas i u svijetu. Svoju karijeru započinje suvremenom umjetničkom praksom kao mlada performance umjetnica, mail artistica te videoumjetnica. Članica je HDLU Rijeka. Živi i stvara u Los Angelesu