Kristina Kinkela Valčić

Kristina Kinkela Valčić diplomirala je 2013. godine na diplomskom studiju Likovne pedagogije, odjel kiparstva , na akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci s temom „Interaktivna urbana skulptura“ pod vodstvom mentora izv.prof. Želimira Hladnika te stječe naziv Magistre edukacije likovnih umjetnosti i kulture, a uz kontinuirano umjetničko djelovanje, apsolventica je Poslijediplomskog doktorskog studija Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Sudjelovala je na mnogim skupnim i samostalnim izložbama uz nekoliko priznanja.

U kontinuiranom stvaralaštvu uz eksperimentiranje i istraživanje novih tehnika Kinkela Valčić bavi se isključivo apstraktnim slikarstvom. Stvarajući u ekspresionističko-emocionalnoj maniri Kinkela Valčić prenosi svoje apstraktne mentalne mape koje se u svojim višeslojnim namazima raznih medija međusobno prožimaju, negiraju, nadopunjuju, koketiraju te zajedno tvore harmonične imaginarne krajolike. Ti krajolici nisu inspirirani stvarnim mjestima već unutarnjim emocionalnim stanjima pretočenim u vizualni oblik. Nastali oblici nisu unaprijed planirani već proizlaze i evoluiraju iz višeslojno prožetih, manje ili više transparentnih slojeva. Može se reći da je proces stvaranje vrlo intuitivan i intiman. To ukazuje na činjenicu da je u samom stvaranju rada od presudne važnosti identitet autorice i njena unutarnja stanja. Nerijetko, u kontrastu sa slobodnim, gotovo organskim oblicima koristi snažne geometrijske oblike koji predstavljaju svojevrsne mentalne okvire koji nam se i u realnom svijetu nameću na isto neprirodan način.
Rezultat dozvoljava promatraču da sam doživi i osjeti rad na svoj vlastiti način te ga potiče na maštanje i potpuno oslobađanje od realnosti.
U svom znanstvenom radu Kinkela Valčić propituje koncepcije kulturnih identiteta mikro lokalnih i lokalnih zajednica koji su u svojoj biti promjenjivi, fluidni i dinamični; oni se transformiraju pod utjecajem suvremenih potreba i proizlaze iz subjektivne predodžbe koju pojedinac gradi u odnosu s drugima. Na isti način, apstraktni, intuitivno nastali, intimni prikazi imaginarnih krajolika svoju bit ostvaruju u komunikaciji sa svojim promatračima koji pak na sebi svojstven, subjektivan način tumače i primaju prezentirane vizualne kodove.

Adresa web stranice: https://kristinakinkelavalcic.com/

Poveznice na nedavne intervjue: