Josipa Komljenović

Josipa Komljenović rođena 1988. u Rijeci. Magistrirala 2014. na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer likovna pedagogija. 2015. inicira osnivanje Udruge AnimatoRi s čijim članovima provodi edukativne likovne, kreativne i filmske radionice za djecu i mlade. Dobitnica je nagrade Grada Rijeke za mlade autore. Bavi se animiranim filmom, slikarstvom, ilustracijom i fotografijom, podjednako figuracijom i apstrakcijom kojom se najviše izražava u mediju crteža.

Kontakt: josipa.co@gmail.com

Josipa Komljenović