Ivan Kosić

Ivan Kosić rođen je 1970. u Poljicama na otoku Krku, a živi u Rijeci. Nakon završene stručne srednje škole posvećuje se moru i poslovima koji ga vežu uz more. Od 2015. godine aktivno izlaže te se prijavljuje na razne natječaje u Hrvatskoj i inozemstvu. Kvaliteta njegovih fotografija je ubrzo prepoznata te su višestruko nagrađivane na FIAP i PSA salonima diljem svijeta. U Rijeci 2017. dobiva nagradu GRAND PRIX Fernando Soprano. Izlagao na tri samostalne izložbe te na više skupnih izložbi.

Kontakt:ive.kosic@hotmail.com
Web: www.facebook.com/ivan.kosic.5891