Ivan Buneta

Ivan Buneta, rođen u Rijeci 1953. u obitelji oca Tomislava, kipara. Diplomirao je 1980. na ALU u Beogradu, smjer slikarstvo, u klasi prof. Srbinovića. Odmah potom upisuje Primijenjenu akademiju  u Beogradu, poslijediplomski studij u trajanju od 2 godine, smjer restauracija i konzervacija fresaka u klasi prof Milorada Medica.  U sklopu studija izučava freske u “Galeriji fresaka”, te restaurira freske po Manastirima, Sopoćani, Arilje, Mileševo itd. U Gamzigradu sudjeluje u restauraciji mozaika, uz stručna vodstva mentora. U Rijeku se vraća 1982. i uz preporuku mentora upošljava se u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture, danas DU Konzervatorski Rijeka. Iste godine postaje član HDLU Rijeka.  Radi želje za radom i izvođenjem restauracije na terenu, napušta RZZZSK i 1991. otvara obiteljsku tvrtku –Restauracija i konzervacija, prvu takve vrste u Rijeci. Status samostalnog umjetnika dobiva 1999., na temelju restauratorskih radova i u galeriji ULUPUH, Zagreb sudjeluje na izložbi sa svojim restauratorskim radovima .Tvrtku zatvara 2001. godini  i zapošljava se kao prof. u Srednjoj školi za primijenjenu umjetnost i dizajn Rijeka. Od Ministarstva kulture RH dobiva zvanje Viši konzervator restaurator 2008. Odlazi u mirovinu 2018. godine.

Od 1982. aktivno izrađuje umjetničke i restauratorske radove.

Dio recentnih radova:
Umjetnički mozaici : Pošta Zelena laguna , Poreč (1986); Venera , restoran Stara vrata tada u Rijeci, (1985); Umjetnički Mural u keramici pošta Poreč (1985); Amblemi Rijekatekstila za dućane u Rijeci (od 1986 do 1991) u interijeru ili eksterijeru; Pošta u Barčićevoj ulici Rijeka, (1989), do preuređenja za potrebe novog investitora, vraćeno autoru; Amblem na zgradi Porečke Biskupije (1989); Umjetničke slike za poštu Zubovići, Škrljevo, Praputnjak (od 1991. do 1994.); mozaički stolići od 1986 do danas.

Restauratorski radovi: Villa Madona podni mozaik u foajeu, 1983; Eufrazijeva bazilika, restauracija i rekonstrukcija dekorativnih stropnih letvi (1984), mozaik TRITON kuća Vasilić Krk(1998)- najviša karegorija; Udatny mural kongresna dvorana , tada, zgrade Tranjsjuga (1994)Rijeka; zidni oslik Turska kuća (1995)Rijeka; zidni oslik grobnica Manasteriotti (1995), Rijeka; Riječka Sinagoga zidni oslik, (2005), Vodnjanski Palazzo Comunale oslici na fasadi (2003); Vilim Svećnjak oslici u O.ŠK Turnić i Nikola Tesla (2008, 2009); 3 drvena oltara opožerenih ratom u crkvi u Otočcu (1996 I 1997) i oltarne uljane slike; kameni oltar Sv Petra u BDM od Uznesenja, RI (1999); kamena Piramida Lujzinska cesta, na Čavlima (2006); kamena fontana u parku Tehničkog fakulteta RI (1997); Crkva sv Opata Veli Lošinj, kapiteli ; fasadna ornamentika zgrade Fina i HR grb Rijeka (1992); Tipograf (1993) svi elementi i vaze; Šporer paviljon, Opatija, rozete, girlande, (1994); Strossmajerova žuta zgrada (1996), svi elementi; zgrada Riva 10 Ri (1992); Strohalova 2 Ri (2008) svi elementi; Garibaldi 5 Rovinj, svi elementi (2018).; Miošića 2, Ri, svi elementi, itd. Uz ovo, restauracija uljanih slika, brojne pozlate.

Sve restauratorske radove Ivan je izvodio kao voditelj i izvoditelj, samostalno ili sa suradnicima, uz dobre reference nadležne DU. U ratu mobiliziran na zaštiti kulturnih dobara od Ministarstva kulture RH. Svi su javni radovi popraćeni javnim glasilima, TV, Novi List. Nagrađivan vise puta, kao mentor sa učenicama koje su osvojile prvo mjesto na državnom natjecanju.

Godinama izrađuje  autorske medalje Gradova za potrebe reprezentacije.
Živi u Kostreni.