Iva Štefanac

Iva Štefanac rođena je u Rijeci 1980. godine. 2004. godine diplomirala na Odsjeku za likovnu kulturu Filozofskog fakulteta u Rijeci (izborni umjetnički kolegij grafika u klasi prof. Maje S. Franković). Bila je suradnik kalkografskog ateljea mr. art Josipa Butkovića na Sušaku u Rijeci od 2001. do 2008. godine.

Od 2005. član je HDLU-a Rijeka, HDLU-a Zagreb i HDLU-a Istra. Sudjelovala je do sada na više od 50 međunarodnih i nacionalnih selektiranih izložbi crteža i grafike te ostvarila 4 samostalne izložbe. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja za umjetnički i pedagoški rad.
Radi kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi.
Živi na relaciji Saborsko Rijeka.

Iva Štefanac
Funtana 28, 47306 Saborsko
Martina Kontuša 6, 51000 Rijeka
email: ivastefanac1@gmail.com
mob: 099/261-3033