Novi Rorschach, računalna grafika (dio ciklusa)

Novi Rorschach, računalna grafika (dio ciklusa)

Novi Rorschach, računalna grafika (dio ciklusa)