Hanibal Salvaro Hani

Hanibal Salvaro Hani likovno djeluje od 1958. godine zahvaljujući svojoj sestri Lidiji Salvaro, koja ga uvodi u svijet likovnih umjetnosti. Izlagao je na preko 300 samostalnih i selektiranih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu i to u preko 30 zemalja na svim kontinentima. Jedini je hrvatski umjetnik koji je nagrađivan u Faenzi (Italija) i prvi hrvatski umjetnik koji je član Međunarodne akademije za keramiku (AIC) u Ženevi, Švicarska. Radovi su mu publicirani u monografijama i stručnim časopisima diljem svijeta. Djela mu se nalaze u muzejima Sad-a, Japana, Koreje, Italije, Kanade, Njemačke, Egipta, Australije, Rusije, Španjolske i drugdje. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Živi i radi u Zagrebu.

e-mail: ladica14@gmail.com