Gordana Grubišić

Gordana Grubišić rođena je 1974. u Rijeci. Nakon završene Prve hrvatske gimnazije u Rijeci diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci s radovima u kamenu na temu Vječni simboli te stekla zvanje profesorice likovne kulture. Bavi se izradom skulptura u kamenu i ostalim kiparskim materijalima. Sudjelovala je na skupnim i samostalnim izložbama. Živi i radi u Praputnjaku.

Kontakt: gordanagrubisic347@gmail.com

Gordana Grubišić