Fanita Barčot-Nikolac

Fanita Barčot-Nikolac rođena 1963. u Splitu. Po dolasku na studij u Rijeku 1982. učlanjuje se u Foto klub Color te se u studentskim danima aktivno bavi fotografijom izlažući na fotografskim izložbama. Od 2010. ponovno počinje izlagati. Sudjelovala je na preko 40 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, osvojivši pritom više nagrada i priznanja.

Premda naginje crnobijeloj fotografiji, podjednako se dobro izražava i fotografijom u boji eksperimentirajući različitim fotografskim tehnikama. Njen izričaj osoban je i intiman. Na konceptualan način propituje vlastito ja, istražuje odnose svjetla i tame, stvara digitalne kolaže, režira prizore i svjetove. Fotografija joj je strast, svojevrsna meditacija koja omogućuje bijeg u vlastiti svijet kreativnosti i slobode.
e-mail: fanitabn@gmail.com
web: https://fanitabarcotnikolac.com