Dunja Demartini

Dunja Demartini  rođena je u Rijeci 1957. godine. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci na Odsjeku za likovne umjetnosti – izborni kolegij grafika. Sudjelovala je u radu Kalkografskog ateljea na Sušaku od 1997. do 2001. godine. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeke. Od 1996. godine samostalno izlaže te sudjelovala  na mnogim međunarodnih izložbi grafike u svijetu. Bila je zaposlena kao grafički urednik revijalnih izdanja u Novom listu.

Nagrade i priznanja za grafiku: Lomazzo, L’arte in prospettiva europea; nagrada za grafiku (1999,); Likovna manifestacija ‘Pul kaštela’ Rijeka – 3. nagrada (2000.); Pisa, Itart 2001; diploma finalista; Pisa, Itart 2002; Diploma Honorary Mentions; Pisa, Itart 2003; Diploma finalista; Cluy, The International Festival of Graphic Arts; nagrada EX AEQUO (2003.)