Dubravka Kanjski

Dubravka Kanjski djeluje u statusu samostalne umjetnice (HZSU), a od 2001. godine  redovito izlaže. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje mag.paed. Svoje dosadašnje likovno djelovanje predstavila na 19 samostalnih i preko 90 skupnih i selektiranih izložaba u relevantnim galerijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Italija, Republika Češka, BiH, Slovenija, SAD, Japan).

Dobitnica je više likovnih nagrada i priznanja stručnih  žirija (nagrada na 5. hrvatskom triennalu akvarela 2010., počasna nagrada Grada Grožnjana 2002., posebna priznanja međunarodnog žirija na likovnim natječajima (Novigradsko plavetnilo 2005., Ex tempore 2006.), pohvala stručnog žirija na natječaju  IstrArt 2007., na foto-natječaju Županija u jednom danu 2018., na međunarodnom likovnom natječaju Rijeka mini art 2018.).

Djela joj se nalaze u javnim fundusima (Galerija V.Karas u Karlovcu, Muzej grada Ploča i Ogulina, Gradska galerija Crikvenica, Imago Mundi Collection L.Benettona, KIWA Collection u Kyotu) i u brojnim privatnim zbirkama.

Članica je HDLU Rijeka i HZSU. Živi i stvara u Crikvenici.

Mob. 098 878 285
Atelier: Ladvić 7, Crikvenica
e-mail: dubravka.kanjski@optinet.hr
web: www.dubravkakanjski.com

Dubravka Kanjski - spiralni crtez Dubravka Kanjski - mobil