Domagoj Barić

Domagoj Barić rođen je 19. 6. 1988. u  Rijeci, gdje je završio Školu za primijenjenu umjetnost. Školovanje je nastavio na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo. Diplomirao je 2012. godine, u klasi prof. Zoltana Novaka, čime je stekao titulu magistar slikarstva. Član je HDLU Rijeka.
Tijekom godina sudjelovao je u nizu skupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Domagoj Barić