Dijana Trtanj

Dijana Trtanj, rođena 21. 09. 1974. u Rijeci. Završava prvo Hotelijerski fakultet u Iki, a potom  je diplomirala na preddiplomskom studiju Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, a dvije godine kasnije završava diplomski studij iste Akademije u modulu kiparstvo.

Tijekom studija susreće se sa raznim materijalima poput drva, metala pa čak I kamena, ali zbog lakoće stvaranja u glini i njezine podatnost glina joj ostaje najdraži medij. Privlačnost drugih materijala dovela je do simbioze keramike sa željezom i drvetom. Sudjelovala je na više skupnih izložbi te na međunarodnim simpozijima većinom na temu keramike.

Dijana Trtanj