Dario Jurjević

Dario Jurjević, rođen u Rijeci 1960. Završio srednju Građevinsku školu 1978. u Rijeci, a radni je vijek odradio u pomorstvu. Foto opremu nabavlja 1996. i započinje intenzivno vlastito istraživanje fotografskih tehnika i fotografije. Svoje radove prvi put šalje na natječaj 2002. godine i osvaja 2. mjesto te se od tada aktivno bavi stvaralaštvom. Izlagao je na četrdesetak skupnih izložbi i šest samostalnih. Svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Urban blues priređuje u Galeriji Principij, Foto kluba Rijeka 2015.  godine.
Za svoje radove primio je 17 nagrada, diploma i priznanja. Izgradio je osebujan i prepoznatljiv izraz sa naglaskom na analognoj fotografiji. Studiozno istražuje stare fotografske tehnike, kreativno ih primjenjujući u svom radu. Od 2010. član je Foto kluba Rijeka, a 2019. postaje članom HDLU Rijeka. Živi i radi u Rijeci.