Darija Stipanić

Darija Stipanić ,rođ. Brajan. Rođena sam 1973. u Rijeci. Diplomirala sam 1997.g. na pedagoškom fakultetu u Rijeci, smjeru Likovna kultura s temom „Ikonografija Dalijeve skulpture”, kod mr. E. Dubrovića i kiparstvo u klasi mr. J. Diminića. Ostvarila sam više samostalnih izložbi te sudjelovala na nizu kolektivnih umjetničkih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica sam više međunarodnih nagrada i priznanja. Bavim se kiparstvom, slikarstvom, te povremeno grafikom.

Stvaranje ili umjetnost moj je život. To je unutarnja potreba koja me pokreće. Želja za izražavanjem svojim emocija i iskustava. To je istraživanje, to je igra, to je izazov i potreba za mijenjanjem. Ponekad motivaciju pronalazim u prirodi, ponekad samo uranjam u sebe; u svoje misli i vjerovanja.

Poveznice:

http://darijastipanic.weebly.com/, t
www.facebook.com/darija.stipanic
www.instagram.com/darijastipanic/