Danijela Sušanj

Danijela Sušanj rođena je 13. svibnja 1984. u Rijeci.
Završila je Školu za primijenjenu umjetnost, smjer kiparski dizajner u Rijeci. Za prijemni ispit pripremala se je uz mentorstvo akademske slikarice Branke Marčete koja je uvodi u tehniku batika.
Diplomirala je na Akademiji primijenjene umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2011. i stekla titulu Magistre likovne pedagogije – smjer slikarstvo, pod mentorstvom akademskog slikara Zdravka Milića.
Tijekom studija sudjeluje na mnogim skupnim izložbama poput :“Dani tjedna mozga“ u Rijeci 2007.,“ Accademie a confronto immagina 10a“ mostra mercato, Reggio Emilia, u Italiji 2009. . . Izlagala na nekoliko samostalnih izložbi:

Aktivno se bavi slikarstvom te sudjeluje na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu kao i na brojnim likovnim kolonijama diljem Hrvatske.

Danijela Sušanj