Dalibor Vučković

Dalibor Vučković rođen 1981. u Rijeci. Završio srednju školu za primijenjenu umjetnost i dizajn nakon koje upisuje Akademiju likovne umjetnosti u Veneciji (Accademia di belle arti di Venezia), smjer slikarstvo. Uz slikarstvo bavi se i drugim kreativnim izričajima kao što su dizajn interijera, izrada uporabnih predmeta i dekoracija. Inspiraciju za slikarstvo pronalazi u glazbi, industrijskim pejzažima i napuštenim objektima.

e-mail: dale.vucko@gmail.com