Celestina Vičević

Celestina Vičević, rođena u Rijeci 1976. Diplomirala 2000. na Filozofskom fakultetu u Rijeci na Odsjeku za likovnu kulturu, izborni kolegij Grafika. Doktorirala grafiku na ALU Zagreb 2015. Radi kao docent na APU Rijeka. Izlagala samostalno i grupno u zemlji i inozemstvu. Dobitnica nekoliko nagrada i priznanja.

celestinavicevic.blogspot.com
https://apuri.hr/stranica/4-vicevic-celestina/

Celestina Vičević
Celestina Vičević