Branko Lenić

Branko Lenić rođen je 1954. u Rijeci. Od 1972. do 1976. pohađao je školu crtanja i slikanja kod riječkog slikara Romola Venuccija. Diplomirao je grafiku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za likovne umjetnosti. Bavi se slikarstvom,  grafikom i grafičkim dizajnom. Izlaže od 1979. na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu.
Kao grafički dizajner oblikovao je mnoge kataloge, knjige i likovne monografije. Sudjelovao je na desetak likovnih kolonija te na mnogim angažiranim (socijalnim, humanitarnim, ekološkim) akcijama i manifestacijama. Godine 1993. predstavljao je Hrvatsku na Triennalu u Osaki (Japan). Član je HDLU-a Rijeke od 1995. godine. Ima status samostalnog umjetnika. Živi i radi u Rijeci.