Branko Kukurin

Branko Kukurin (Koper 1950.), magistar književnosti. Izlagao na preko šezdeset skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Svoje fotografije objavljivao u domaćim i inozemnim edicijama, enciklopedijama, zbornicima, promidžbenim turističkim materijalima, Pet godina radio kompletnu foto-produkciju Teatra Ulyssis na Brijunima i međunarodne likovne kolonije Iskanja u Slovenskim Konjicama u Sloveniji. U Zborniku Kastavštine i gradskom listu Glas kastavski obavljao dužnost urednika fotografije.

Za vrijeme domovinskog rata fotografski dokumentirao neprijateljska razaranja hrvatskih kulturnih znamenitosti i o toj tematici pod nazlvom Deja vu sudjelovao na izložbama u Sloveniji, Italiji, Austriji i Njemačkoj 1992. godine u organizaciji ondašnje Moderne galerije Rijeka.

Glavna tema su mu zavičajne kulturološke teme, tradicijsko nasljeđe, putopisna, teatarska, turistička i dokumentaristička fotografija, a Kastav, kao glavni grad užeg i šireg zavičaja, sa svojim ljudima, prirodnim ljepotama, poviješću i sadašnjošću trajna su mu i nepresušna inspiracija.

Branko Kukurin - Gordana, Beograd