Branko Gulin

Branko Gulin rođen 1953. državljanin Hrvatske i SAD-a. Studirao filozofiju i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao političke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Položio državni stručni ispit za Kustosa u muzejskoj djelatnosti u Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu. Bio ravnatelj Muzeja grada Rovinja. Radio 12 godina kao asistent u ljevaonici umjetnina u bronci u SAD te stekao širu klasičnu i praktičnu likovnu naobrazbu posebno u sferi skulpture. Sudjelovao na preko 100 samostalnih i skupnih izložbi u bivšoj Jugoslaviji, Italiji, Švicarskoj, Francuskoj, Hrvatskoj i SAD-u.

Kontakt: gulinbranko15@gmail.com
Web: www.brankogulin.com