Boris Kačić

Boris Kačić rođen je 1962. u Rijeci. Zvanje profesora likovne kulture stekao je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i od tada kontinuirano stvara i izlaže. Devedesetih godina postaje članom Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, a godine 1991. odlazi u Švedsku gdje nastavlja s radom i usavršavanjem te izlaže samostalno i skupno. U Švedskoj je radio kao profesor likovnih predmeta u raznim školama te bio članom KRO – Nacionalne organizacije likovnih umjetnika Švedske i IAA – Internacionalnog udruženja umjetnika. Budući da je dugo godina djelovao u struci, pozvan je i da bude članom različitih umjetničkih žirija.  Cijelo to vrijeme aktivan je na likovnoj sceni,  održao je brojne samostalne izložbe kao i sudjelovao na mnogim skupnim selektiranim izložbama u zemlji i inozemstvu (SAD, Njemačka, Italija, Austrija). Dobitnik je međunarodnih nagrada i priznanja.
2013. g. vraća se u Lovran gdje djeluje kao samostalni umjetnik te otvara obrt Boris Kačić – Art/obrt za umjetnost i dizajn te vodi vlastitu galeriju/atelje koji se nalazi na adresi Stari grad 13 u Lovranu.

Mob:  099 620 21 44
e-mail: boriskacic@hotmail.com
www.boriskacic-art.com