Barbara Cetina

Barbara Cetina  rođena je u Rijeci 25. XII.1976. godine. Članica je HDLU Rijeka, HDLU Istre i HDLU Zagreb. Dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja u domovini i inozemstvu (2015. – Priznanje, 2016. – Grand prix, 2018. – Velika otkupna nagrada, 2019. – Velika otkupna nagrada, EX TEMPORE Piran, (Slo); 2016, – I. nagrada, 2019. – II. nagrada, EX TEMPORE Grožnjan. Svoje radove predstavljala je na više samostalnih te nekoliko kolektivnih, selektiranih izložbi u domovini inozemstvu (Italija, Slovenija, Srbija i Bosna i Hercegovina). Živi i radi u Jurdanima (RI).

Kontakt: Brajani 81, 51213 Jurdani
e-mail: barbara.cetina@gmail.com;
mob. +385 99 21 25 264; tel. +385 51 27 71 16
Facebook: https://www.facebook.com/barbaraCetinaart/
Instagram: https://www.instagram.com/barbaracetina13/?hl=en