Andrea Staničić

Andrea Staničić rođena je u Rijeci. Opću gimnaziju Hrvatski kralj Zvonimir završila je u gradu Krku. Diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, i to 2008. godine, smjer: grafika te tako stekla zvanje magistra likovne pedagogije. Poslijediplomski studij grafike završila je 2011. godine na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani. Uz pedagoški rad, njezino polje interesa je ilustracija (digitalna i klasična), grafički dizajn i dizajn interijera (diploma: Callegari, 2019. godine). Dosad je izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu te sudjelovala na umjetničkoj rezidenciji u inozemstvu. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka.

Kontakt: andrea7st@gmail.com | www.andreastanicic.blogspot.com

Andrea Staničić