Tijela

Upravni odbor

 1. Damir Šegota
 2. Branko Lenić
 3. Boris Roce
 4. Robert Mijalić
 5. Istog Žorž
 6. Luisa Ritoša

Umjetnički savjet

 1. Zdravko Milić
 2. Dražen Filipović Pegla
 3. Borislav Božić
 4. Silvija Đolonga
 5. Nikola Nenadić
 6. Željko Kranjčević Winter

Nadzorni odbor

 1. Marija Volkmer
 2. Melita Sorola Staničić
 3. Dragutin Barac
 4. Tomislav Pavletić
 5. Marinka Premuš
 6. Dubravka Kanjski

Časni sud

 1. Egon Hreljanović
 2. Dunja Demartini
 3. Damir Božić