Dva jubileja Borislava Božića

Grad-usput-i-na-brzinu

Muzej grada Rijeke, Trg Riccarda Zanelle 1/1

9. 12. 2021. – 12. 1. 2022.

Galerija Principij, Ul. pod Voltun 4

11. 12.  – 20. 12. 2021.

 Misterij fotografske slike Borislava Božića

Već pola stoljeća pokušavam otkriti tajnu slike, a tajna izmiče. Možda je ljepota baš u traganju,  u procesu traženja. Putevi i puteljci istraživanja misterija fotografije uvijek su neizvjesni, a rezultati čudesni. Bavim se svim fotografskim praksama – bez ograničenja – jer je cilj u konačnici dobra slika. U ovih pedeset godina prošao sam kroz raznovrsne  pokuse, kemije i alkemije i nisam dokučio tajnu koja se skriva u mračnom prostoru analognih ili digitalnih „kutija“. A sve što je u mraku  ili nastaje iz mraka jeste tajna i valja je otkrivati.

Ova je izložba posveta, hommage toj tajni i  neizvjesnosti njezina otkrivanja. Ona nije retrospektivna,  već će biti izloženi radovi koji su većinom nastali u 2021. godini, jubilarnoj pedesetoj godini koliko mi traje ova omađijanost slikom. Ima i analogne i digitalne fotografije,  ima i alternativnih fotografskih procesa i,  naravno,  bezgranično puno eksperimenata. Neizvjesnost je stalni pratilac misterija fotografskog rada,  zato što u analognim postupcima koristim fotografske  materijale kojima je rok istekao, a i fotografiram aparatima starim 70 ili 90 godina, poluispravnim i nepouzdanim.  Neizvjesnost je i zato što sam pravim, najčešće od kartona,  svoje fotoaparate, svoje camere obscure i fotografirajući njima također koristim materijal kojem je prošao rok upotrebe.
Nastavi čitati “Dva jubileja Borislava Božića”