O nama /

Upravna tijela

Upravni odbor


 

1.      BRANKO LENIĆ                     

2.      DAMIR ŠEGOTA                    

3.      ISTOG ŽORŽ                          

4.      ROBERT MIJALIĆ                  

5.      BORIS ROCE                          

6.      IVAN VALUŠEK  

 

Umjetnički savjet


1.      MELITA SOROLA STANIČIĆ   

2.      BORISLAV BOŽIĆ                  

3.      DRAŽEN FILIPOVIĆ PEGLA    

4.      MIRTA GRANDIĆ                   

5.      LJILJANA BARKOVIĆ              

6.      MELINDA KOSTELAC    

 

Nadzorni odbor


1.      TOMISLAV PAVLETIĆ            

2.      MARIJA VOLKMER    

3.      MARINKA PREMUŠ               

4.      IZABELA PECULIĆ                  

5.      DRAGUTIN BARAC                

6.      DRAŽEN ŠOKĆEVIĆ     

 

Časni sud


1.      EGON HRELJANOVIĆ 

2.      JASNA SKORUP KRNETA        

3.      TOMO GERIĆ