Obavijesti

Arhiva

GODIŠNJA SKUPŠTINA HDLU RIJEKA


 

P O Z I V

 

Temeljem odluke Upravnog odbora HDLUR-a od 4. rujna 2015. o održavanju Skupštine, a prema članku 24. Statuta HDLUR-a sazivam

 

GODIŠNJU SKUPŠTINU HDLU RIJEKA

u prostoru nove Galerije Juraj Klović, Verdijeva 19 b, Rijeka

u srijedu, 23. rujna 2015. s početkom u 17 i 30 sati

 

te predlažem slijedeći 

 

 Dnevni red:

 

1. OTVARANJE SKUPŠTINE

- utvrđivanje broja nazočnih

- pozdravna riječ predsjednika HDLUR-a

 

2. IZBOR ČLANOVA ZA

- radno predsjedništvo (4 člana)

- zapisničar ( 1 član )

- ovjerovitelj ( 2 člana )

 

3. USVAJANJE DNEVNOG REDA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE

 

4. PRIMANJE KANDIDATA U ČLANSTVO HDLUR-a

 

5. IZVJEŠĆE TIJELA UPRAVLJANJA O DJELOVANJU HDLUR-a

IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE ( 2014 -2015 )

- izvješće Upravnog odbora

- izvješće Umjetničkog savjeta

- financijsko izvješće za 2014.

- izvješće Nadzornog odbora

-

6. USKLAĐIVANJE STATUTA SA NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA 

(Statut se može pogledati na web stranicama)

 

7. IZBOR LIKVIDATORA UDRUGE

 

8. RAZNO

Predsjednik HDLUR-a:

Damir Šegota, prof.