Obavijesti

Arhiva

GODIŠNJA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA HDLU-a RIJEKA


P O Z I V

 

Na temelju odluke Upravnog odbora HDLUR-a od 30. listopada 2018. o održavanju Skupštine, a prema članku 24. Statuta HDLUR-a sazivam

 

GODIŠNJU REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU HDLU-a RIJEKA

u prostoru Filodrammatice, Korzo 28 /III ( iznad tajništva HDLU Rijeka)

u srijedu 12. prosinca 2018. s početkom u 17 sati

 

te predlažem sljedeći

 

Dnevni red:

OTVARANJE SKUPŠTINE

-          utvrđivanje broja nazočnih

-          pozdravna riječ predsjednika HDLUR-a

IZBOR ČLANOVA ZA

-          radno predsjedništvo (4 člana)

-          zapisničar ( 1 član )

-          ovjerovitelj ( 2 člana )

-           izborna komisija ( 3 člana )

USVAJANJE DNEVNOG REDA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE

PRIMANJE KANDIDATA U ČLANSTVO HDLUR-a

IZVJEŠĆE TIJELA UPRAVLJANJA O DJELOVANJU HDLUR-a

IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE ( 2017 -2018 )

-          izvješće Upravnog odbora

-          izvješće Umjetničkog savjeta

-          financijsko izvješće za 2017.

-          izvješće Nadzornog odbora

RAZRJEŠNICA DOSADAŠNJIH TIJELA UPRAVLJANJA HDLUR-a

IZVJEŠĆE IZBORNE KOMISIJE

RAZNO

 

Molimo članove da svoje prijedloge u pisanom obliku, za izborne liste članova upravnih tijela HDLUR-a dostave do 10. 12. 2018. u tajništvo HDLUR-a

 

                                                                                                                     Predsjednik HDLUR-a:

                                                                                                                             Damir Šegota, prof.