Obavijesti

Arhiva

Godišnja izložba HDLUR-a


 

 

Godišnja izložba HDLUR-a / Fotografija 2011


Održati će se u svibnju 2011. u izložbenom prostoru Državnog arhiva u Rijeci. Prijave recentnih radova slati poštom ili predati osobno u tajništvu HDLUR-a  do 31. 03. 2011. u radno vrijeme od 12 do 15 sati. 
Za prijavu potrebno je predati svoju kratku biografiju i rad na CD-u ( jpg ili tif, u rezoluciji 300 dpi ) ili fotografiju (koja će se moći koristiti u katalogu), u slučaju nejasnoća selektor izložbe može zatražiti uvid u sam rad. Broj prijavljenih radova ograničen je na tri, dok veličina nije ograničena, ali se mole članovi da imaju u vidu da se radi o skupnoj izložbi na kojoj će sudjelovati više autora.
Molimo Vas da se pridržavate rokova.

 

Prijavnicu mozete skinuti ovdje.

 

Godišnja izložba HDLUR-a / Crtež, grafika 2011


Izložba je zamišljena kao reciprocitet između HDLU Rijeka i ULU Crne Gore tako da će se u svibnju održati u Podgorici, Crna Gora, a u prosincu u Rijeci, Galerija Kortil.
Prijave recentnih radova slati poštom ili predati osobno u tajništvu HDLUR-a  
do 15. 04. 2011., u radno vrijeme od 12 do 15 sati.  
Za prijavu potrebno je predati svoju kratku biografiju i rad na CD-u ( jpg ili tif, u rezoluciji 300 dpi ) ili fotografiju (koja će se moći koristiti u katalogu), u slučaju nejasnoća selektor izložbe može zatražiti uvid u sam rad.
Broj prijavljenih radova ograničen je na tri, dok veličina nije ograničena, ali se mole članovi da imaju u vidu da se radi o skupnoj izložbi na kojoj će sudjelovati više autora i koja će se transportirati u Crnu Goru. Ukoliko rad prelazi dimenzijom i oblikom galerijski format (100 x 70 cm) potrebno ga je opremiti za izlaganje.

 

Prijavnicu mozete skinuti ovdje.

 

 

Prijavnice možete podignuti i u tajništvu Udruge.
Uz prijavu potrebno je donijeti potvrdu plaćene članarine za 2010. i 2011. godinu. Članarina iznosi 250,00 kn.

Molimo članove da nam pošalju svoju e-mail adresu kako bi Vam mogli slati materijale.