Obavijesti

Arhiva

Godišnja izložba HDLUR-a – 2017.


Ove godine Godišnja izložba HDLUR-a održati će se od 21. 12.2017. do 13. 01. 2018. godine. Selektorica izložbe biti će povjesničarka umjetnosti Vana Gović. Prijave recentnih radova slati poštom, e-mailom ili predati osobno u tajništvu HDLUR-a  do  24. 11. 2017. u radno vrijeme od 12 do 15 sati.  

Za prijavu potrebno ispuniti prijavnicu te poslati fotografiju rada, e-mailom ili na CD-u ( jpg ili tif, u rezoluciji 300 dpi ) koja će se moći koristiti u katalogu, u slučaju nejasnoća selektor izložbe može zatražiti uvid u sam rad. Mogu se prijaviti tri rada, ….. Svi radovi moraju biti opremljeni za postavljanje  – maksimalna dimenzija uokvirenih radova ne smije prelaziti 100 x 70 cm, a kod skulptura u bazi 50 x 70 cm. Ukoliko u tijeku izložbe želite održati performance, happening, predstavljanje ili slično molimo priložiti prijavu…

Prijavnice možete podignuti na web stranicama HDLU Rijeka www.hdlu-rijeka.hr ili u tajništvu Udruge.

Uz prijavu potrebno je donijeti potvrdu plaćene članarine za 2017. godinu. Članarina iznosi 250,00 kn.

Molimo Vas da se pridržavate rokova.

Prijavnicu možete naći ovdje.