Obavijesti

Arhiva

GODIŠNJA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU RIJEKA


Ove godine 72. GODIŠNJA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU RIJEKA održati će se od 20. 12. 2018. do 8. 01.2019., u Galeriji Juraj Klović. Selektori izložbe ove godine biti će članovi Umjetničkog savjeta HDLU Rijeka. Prijave recentnih radova slati poštom, e-mailom ili predati osobno u tajništvu HDLUR-a  do 25. 11. 2018. u radno vrijeme od 12 do 15 sati. 

Za prijavu potrebno ispuniti prijavnicu te poslati fotografiju rada, e-mailom ili na CD-u ( jpg ili tif, u rezoluciji 300 dpi ) koja će se moći koristiti u katalogu, u slučaju nejasnoća Umjetnički savjet može zatražiti uvid u sam rad. Mogu se prijaviti tri rada od kojih će jedan biti na izložbi.

Svi radovi moraju biti opremljeni za postavljanje.  Ukoliko u tijeku izložbe želite održati performance, happening, predstavljanje ili slično molimo priložiti prijavu…

 

Prijavnice možete podignuti ovdje ili u tajništvu Udruge.

 

Uz prijavu potrebno je donijeti potvrdu plaćene članarine za 2018. godinu. Članarina iznosi 250,00 kn.

Molimo Vas da se pridržavate rokova.