Članovi

Svake godine HDLU Rijeka organizira primanje novih članova (prijave se primaju do kraja travnja tekuće godine). Komisija koja procjenjuje pristiglu dokumentaciju sastoji se od tri člana Umjetničkog savjeta i dva povjesničara umjetnosti. Potrebno je dokazati profesionalno bavljenje umjetnošću, kao i određenu razinu kvalitete. Odluku komisije potvrđuje Skupština na svojoj prvoj redovnoj sjednici. Umjetnik čija je zamolba za primanje u članstvo odbijena ili primanje nije potvrdila Skupština, može uputiti novu zamolbu istekom roka od godine dana od dana prethodne zamolbe. Komisija nije dužna navesti razloge zbog kojih kandidat nije primljen.A

Abramović Viktorija / Alebić Alan / Argentin Štiglić Barbara / Ašperger Željko /

B

Barković Ljiljana / Belobrajić Ivan / Bogdanov Tomičić Tatjana / Babić Damir / Babić Milijana / Bacci Marco / Bačić Miranda / Badurina Lara / Balažević Ivan / Balint Manuela / Banić Marina / Banov Luisa / Barac Dragutin / Barić Josip / Belobrajić Josip / Bibulić Luciano / Bišić Vedran / Blažina Marijan / Bobanović-Čolić Emil / Bogdanović Jasna / Bonifačić Bojan / Božić Borislav / Božić Damir Pišta / Božić Đanino / Brajuha Giulio / Bulić Goran / Buneta Ivan / Busov Lina / Butković Josip /

C

Cunjak Stela / Cvijanović Nemanja /

Č

Čeć Lea / Čorbić Muris / Čvrljak Goran /

Ć

Ćurković Tomislav /

D

Dabo Tanja / De Karina Ljubo / Demartini Dunja / Depope Mihovil / Dokmanović Ranko / Došen Dragan Karlo / Dujmović Alma / Duparova Emilija / Dušić Romina / Dužević Ivana /

Đ

Đakulović Petar / Đolonga Silvija /

E

Eškinja Igor / Eterović Joško /

F

Fabijan Petar / Filipović Ana / Filipović Dražen - Pegla / Frank Claudio / Franković Maja / Frlan Smiljana /

G

Gerić Tomo / Glažar Ana / Gobić Iva / Grandić Mirta / Grdić Klas / Gropuzzo Rino / Grubić Ana / Grubiša Tomica / Gržetić Igor / Gudac Vladimir / Gulić Siniša / Gvozden Esta /

H

Hadžialjević Burhan / Hodanic Jadranka / Horvatović Anton / Hreljanović Egon /

I

Ipšić-Randić Sanja / Ivančić Hari / Ivanković Pamela /

J

Jahaj Sanja / Janković Dunja / Jantolek Saša /

K

Kačić Boris / Kamenar Zvonimir / Kelava Vitomir / Kljun Dejan / Konjevoda Silvana / Konjevoda Silvana / Kopas Zdravko / Kostanjević Tatjana / Kostelac Melinda / Kralj Neven / Kralj Vinković Zrinka / Kranjčević Željko Winter / Kršnjavi Tomislav / Kukurin Branko / Kurtin Andrej / Kutleša Mirna / Kutnjak Zlatko /

L

Laginja Dalibor / Laginja Matijević Gordana / Lenić Branko / Lerga Anđelko / Letinić Jadranka / Linardić Letricija / Lončarić Saša / Lovrić Nevenka /

LJ

M

Majkus Siniša / Marceta Branka / Marinković Tihomir / Marohnić Miljenko / Marušić Mirjana Gorska / Masterl Tatjana / Matan Edita / Matić Mitar / Mavrić Marijan / Mavrinac Ivna / Mihovilić Eda / Mijalić Robert / Miklasiewicz Justina / Milčić Ines / Milić Linda / Milić Zdravko / Milošević Miomir / Miočić Stošić Marin / Mogin Ksenija / Mohorović Orlando / Mustapić Nadija / Mutić Aleksandra Saška /

N

Nemarnik Goran / Nenadić Nikola / Nikolac Ivica /

NJ

O

Oroši Ambroz /

P

Paladin Bruno / Paškov Vukojević Tea / Pavicic Ana / Pavletić Tomislav / Pavljašević Dario / Pavlović Tereza / Pećanić Tanja / Peculić-Stančić Izabela / Pešut Patricija / Petercol Goran / Petronio Nenad / Petrović Đorđe / Pevalek Iva / Pizzul Branko / Pizzul Neva / Pjevalica Robert / Pliskovac Zvonimir / Pongrac Marijan / Premuš Marinka /

R

Radović Nataša / Ritoša Luisa / Roce Boris / Rukavina Nika / Rušin Ana / Ružić Andrea /

S

Santini Emanuela / Sega Lada / Seibald Max / Sinković Luka / Sišul Mirna / Skorup Krneta Yasna / Sokol Krešimir / Solis Mate / Sorola Staničić Melita / Staničić Mladenka / Stipanov Mauro / Stojnić Damir / Stojnić Luka / Sukova Željka / Svoboda Dinko /

Š

Šegota Damir / Šepić Miljenka / Šikanja Jasna / Šokčević Dražen / Štefanac Iva / Štimac Goran /

T

Todorović Predrag / Tomulić Aleksandar / Turina Ema / Tušek Tina /

U

Ukić Nikola /

V

Vičević Celestina / Vitolović Dražen / Vodopivec Borkovsky Eugen / Vrgoč Kruno / Vrlić Anton /

Z

Zelenko Rok / Zirdum Mirjana / Zrinšćak Mirko /

Ž

Žigo Dijana / Žmak Darija / Žorž Istog /